HAYATBANK KATILIMCI TAAHHÜTNAMESİ

1)Kavramlar:
HayatBank: Online veri tabanlı bir kan bankası sistemidir. Bu sistem acil kan talebinin sisteme girilmesiyle işlemeye başlar. Bu kan isteği önceden görevlendirilmiş operatörlerce, isteği ileten kişi aranılarak teyit edildikten sonra gönüllü donörlerin cep telefonlarına HAYATBANK başlıklı nerede, kimin, hangi kan grubuna ait kan ihtiyacı olduğunu belirten bir bilgilendirme mesajı atılır. Bu acil kan isteği aynı zamanda sosyal medyadaki HayatBank sayfalarında ve www.hayatbank.org  da yer alır. Böylelikle en geniş etki alanına ulaşması hedeflenmektedir.
Gönüllü donör: HayatBank sistemine bu şartnameyi kabul ederek üye olmuş olan kişilerdir. Acil kan ihtiyacının karşılanması için kendilerine gelen bilgi mesajı doğrultusunda kan ihtiyacının olduğu hastanedeki kan merkezine giderek kan verirler.
Operatör: Kan isteğini onaylayan ve HAYATBANK başlıklı bilgilendirme smslerini gönüllü donörlere yollayan kişidir.
reCAPTCHA: Sistemdeki spamları da önlemek amacıyla kullanılmakta olup, Dünya edebi mirasında önemli yer teşkil eden eski eserlerin çözülmesinde bilgisayarların algılayamadığı harflerin çözülmesini kullanıcıların yardımı ile sağlayan sistemdir. Böylelikle belirtildiği gibi eserlerin çözülmesine de yardımcı olunmaktadır.
256 bit SSL sertifikası: Sistem internet üzerindeki veri ve bilgi transferi sırasında güvenliğin ve gizliliğin sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür. Bu güvenlik protokolü sayesinde gönüllü donörlerin ve hastaların bilgileri sistemde güvenli bir şekilde tutulabilmektedir. Bu güvenlik protokolü ile şifrelenmiş bir bilginin çözümlenebilmesi için 1milyon dolarlık bir yatırımın yanı sıra 67 yıllık bir zaman gerekmektedir. Dolayısıyla bilgilerin büyük bir güvenlik altında olduğu açıktır.

2) Hasta veya yakınları bu sistemden herhangi bir ücret ödemeden faydalanacaktır.

3) Hastanın adı, acil kan talebinin ivedi bir şekilde karşılanması için sosyal medyada ve www.hayatbank.org sitesinde hastanın hangi hastanede olduğunu da belirten şekilde yayınlanacaktır. Hasta veya yakınları kan talebinde bulunurken aksini belirtmedikçe, hastanın adı acil kan talebi içerisinde sosyal medyada ve www.hayatbank.org ‘da yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Bundan doğacak herhangi bir zarardan HayatBank sorumlu olmayacaktır. Bu yolla herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamaz.

4)Gönüllü donörler sisteme girerek kayıt oldukları andan itibaren bu taahhütnameyi kabul etmiş sayılırlar.

5)Gönüllü donörler kan vermeyi karşılıksız olarak yani gönüllülük esasına dayalı olarak yaparlar. Bunun karşılığı olarak sistemden yahut hasta veya yakınlarından bir ücret veya hak talep edemezler, bu yolla art niyetli girişimlerde bulunamazlar.

6) Sistem gönüllü donörlere kan vermeleri konusunda bir yükümlülük atfetmez. Daha önceden de belirtildiği üzere sistem gönüllülük esasına dayanır ve gönüllü donörlerin kan ihtiyacının karşılanamaması halinde bir sorumluluğu söz konusu olmaz.

7) Sisteme kayıt sırasında gönüllü donörlerden alınan iletişim bilgileri sponsor sağlanması için sms marketing ya da e-mail marketing yöntemlerinde kullanılabilir. Gönüllü donörler bunu ileri sürerek herhangi bir tazminat ya da hak talebinde bulunamazlar.

8) Sistemde kayıtlı gönüllü donör bilgileri hasta veya yakınlarına kesinlikle verilmez. Ancak hastanın adı soyadı ve hangi hastanede olduğuna ilişkin gönüllü donörlere gerekli bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirme sistemin işleyişinin bir gereğidir. Ancak kötüniyetli kullanımlar halinde HayatBank sistemi sorumlu tutulamaz. Gönülllü donörler hasta veya yakınları ile direkt iletişime geçmeden sadece kan merkezine kan vererek kan ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olurlar. Gönüllü donörler kan verme işlemi sırasında, öncesinde veya sonrasında hasta veya yakınları ile iletişime geçerek herhangi bir talepte bulunmayacaklarını peşinen ve kesin olarak taahhüt ve kabul ederler.

9) Gönüllü donörün donör olmaktan vazgeçmesi halinde www.hayatbank.org/donor-iptal/  adresinden işlemlerini gerçekleştirebilir. Gönüllü donörün sistemden ayrılması halinde bilgileri silinir ancak HAYATBANK, bazı bilgileri istatistik amaçlı kayıtlı tutabilir. Bundan dolayı herhangi bir hak veya kazanç talebinde bulunulamaz

10) Gönüllü donörün telefon numarasını değiştirmesi halinde www.hayatbank.org/numara-degistirme/  adresinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

11) Verilen kan yüzünden herhangi bir hastalık veya komplikasyon oluşması durumunda HayatBank sisteminin hiç bir sorumluluğu olmayacaktır. Zira bu gibi durumları değerlendirecek mercii kan alma işlemini yapan sağlık kuruluşudur.

12) Operatörce onaylanmasına karşın geç giden smslerden HayatBank sorumlu değildir.

13)HayatBank sistemi acil kan ihtiyacını ivedi bir şekilde karşılamak adına bir taahhüt altına girmemektedir. Bu sebeple operatörden kaynaklı gecikmelerden de sistemin sorumlu olduğu öne sürülemez.

14) Acil kan talebinin doğruluğunu operatör, istekte bulunan kişiyi arayarak teyit eder. İsteğin doğruluğu şüpheliyse ve bu yüzden gönüllü donörlere acil kan talebi mesajı gönderilmemişse operatöre veya HayatBank’a herhangi bir sorumluluk yüklenilemez.

15) Hasta veya yakının sistemi meşgul edecek şekilde kötü amaçlı kullanımı ve bunun operatörce tespiti halinde IP adresinden tespit edilerek siteye erişimi engellenecek ve yasal takip konusu edilebilecektir.

16) Sisteme yapılabilecek herhangi bir saldırı halinde IP adresi tespit edilerek yasal işlemler başlatılacaktır.

17) Sistemde kullanılan yazılım özgün niteliktedir. Bu yüzden herhangi bir şekilde bir kısmının ya da tamamının kopyalanması yahut kullanılması halinde yasal işlem başlatılacaktır.

18) HayatBank, işbu taahhütname hükümlerini herhangi bir koşula veya izne bağlı olmaksızın değiştirebilir.

19) HayatBank, sistemi gerçek olmayan kan ihtiyacı bildirimi ile veya herhangi başka bir yolla meşgul eden şahıslara karşı dava açma hakkını saklı tutar.